Зала Ом | Йога в центъра на София

Санкалпа – твърдо решение за положителна промяна

Основно по книгата „Йога нидра” от Свами Сатянанда Сарасвати и статията „За санкалпата” от Свами Ниранджанананда Сарасвати, списание Yoga magazine, BSY (сайт: yogamag.net)

Несъзнателния и подсъзнателен ум са най-голямата сила в човека. Практиката йога нидра ни дава възможността да проникнем в дълбините на човешкото съзнание и ум. Тази лесна и достъпна практика има дълбоко трансформиращо влияние, както и начин за даване на положителна насока в живота при редовно практикуване. В състояние на дълбока релаксация имаме достъп до подсъзнателният ум, което от една страна позволява да бъде изучаван и от друга страна тогава той има способността лесно да поема идеи, които можете да „посявате” по време на практиката. Семето на промяната е санкалпата – в превод от санскрит това е твърдо решение, утвърждение. Ако знаете какво искате да постигнете в живота си, санкалпата може да бъде творецът на вашата съдба. Но първо трябва да имате посока. Санкалпата помага да не се забрави посоката, тя фокусира енергията на ума и психиката. Санкалпата е решението да станете нещо или да направите нещо в своя живот, но и борбата за постигането му. Всеки има множество желания и амбиции, но повечето от тях се губят, изтощават или разрушават точно както би станало, ако разпръснете семена на различни места - някои може да се хванат, но повечето няма да успеят. Санкалпата трябва да развие силата на волята. Всичко останало в живота Ви може да се провали, но не и санкалпата, направена по време на йога нидра. Санкалпата се формулира като кратко (без алчност), ясно, недвусмислено и положително изречение (без граматическо отрицание) в сегашно или сегашно продължително време и първо лице, единствено число, защото санкалпата е лична – тя е израз на волята ни да еволюираме като личности. Всеки сам избира и формулира санкалпата си с точно определени думи на родният си език и не я споделя.

Примери: „Аз съм щастлив човек”; „Ставам все по-уверен/ спокоен/ позитивен/ благороден”; „Изразявам най-доброто от себе си”; “Развивам търпение/ постоянство”; „Всеки ден във всяко отношение се чуствам все по-добре” (народният лечител Петър Димков); „Аз съм напълно здрав човек”; „Грижа се за здравето/ израстването си на всички нива”; „Ставам все по-осъзнат”, „Виждам себе си във всички хора и им помагам” и т.н.

Санкалпата се казва наум, и се запечатва в подсъзнанието, само когато ума е възприемчив и чувствителен към самовнушения. Този вид състояние се получава в йога нидра – в началото и в края, както и преди заспиване и след събуждане и винаги, когато сте в мечтателно настроение. Санкалпата трябва да се повтори не когато сте интелектуално активен, а когато умът е успокоен и притихнал и готов да я приеме и абсорбира. Решението, което вземате в началото на практиката, е като посяване на семе, а в края на практиката - като неговото поливане. За да успее, санкалпата трябва да се подкрепи с твърдо установена воля и вяра, убеденост, че непременно ще се реализира в живота Ви. Санкалпата не е просто желание, тя е убеденост и вяра във себе си - „Решил съм го, значи мога да стана такъв”. Санкалпата е стъпка (а не мисъл) и когато направите тази стъпка напред, няма смисъл да отстъпвате назад. Всеки от нас има силата да трансформира собствената си умствена структура. Всяка личност подлежи на трансформация и никакъв страх или натрапчива идея не са така дълбоко вкоренени, че да не могат да бъдат променени. Методът на санкалпата се използва и в съвременната психология и терапия.

Много хора вземат интелектуални решения, но рядко постигат резултати. Причината е в това, че решението не е „посадено" достатъчно надълбоко. Често пъти се взема решение в момент, когато умът е разстроен или не е готов за него. Но когато умът е ясен, санкалпата се развива много добре. Ако първо обработите лехата с тор и обогатители, махнете бурените и тревата и след това засеете семето, растението ще се развие по-добре. По същия начин стои въпросът с ума и с идеите. Ако подготвите ума и засеете правилно семето (идеята), то ще се развие в живота Ви и ще стане една водеща насока.

Санкалпата е мощна техника и трябва да се използва внимателно и мъдро. Можете да използвате решението както за конкретни терапевтични цели, така и за трансформация на модела на своя живот, за себереализация. Ако имате негативни наклонности или навици в живота си и искате да ги поправите, можете да сторите и това чрез положителна санкалпа. Целта ѝ е да повлияе и трансформира цялостния начин на живот - не само на физическо ниво, но и на умствено, емоционално и духовно ниво. Тогава, ако сте голям пушач или пияница, автоматично ще се отървете от тези навици. По-добре изберете санкалпа, която да промени цялата Ви личност, така че да станете по-уравновесен, щастлив и реализиран човек. Когато санкалпата се превърне в насочваща сила, всичко, което правите в живота си, ще бъде успешно. За да се измисли правилна и добра генерална санкалпа, обикновено се изисква време. Не бързайте, санкалпата е една от най-важните практики в йога. Като за начало може да опитате с една малка санкалпа, актуална за даденият период от живота Ви, за да се убедите в действието ѝ и след това да формулирате своята генерална, основна санкалпа.

И не забравяйте, че колкото по-положително настроени, оптимистични и сатвични сте, толкова по-голяма сила ще придобиете и толкова по-далеч ще стигнете.

12.12.2013