Зала Ом | Йога в центъра на София

Асани - видове и разликата с физическите упражнения

Въведение в йога асаните – по материали от книгата "Асана, пранаяма, мудра, бандха" от Свами Сатянанда Сарасвати

В йогийските писания се твърди, че първоначално имало 8,400,000 асани, които представляват 8,400,000-те превъплъщения, през които трябва да премине всеки, преди да достигне освобождаване от цикъла на раждане и смърт. Тези асани представляват постепенната еволюция от най-простата форма на живот до най-сложната - напълно реализирания човек. През вековете великите риши (мъдреци, светци) и йогите са изменили асаните и са съкратили техния брой до онези няколкостотин, които са познати днес. Практикувайки ги, става възможно да се заобиколи кармичният процес и да се избегнат много еволюционни етапи в един живот. От тези няколкостотин само най-полезните осемдесет и четири са описани подробно.

Животински пози

Много от йога асаните, са наименовани и отразяват движенията на животни. Посредством наблюденията си, ришите са разбрали как животните живеят в хармония със своята среда и със собствените си тела. Посредством опита ришите разбрали въздействието на определена поза и начина, по който хормоналните секреции могат да бъдат стимулирани и контролирани чрез нея. Подражавайки например на заека в шашанкасана, те са успели да повлияят на нивото на адреналина, който е отговорен за действието на механизма "бий се или бягай". Наподобявайки позите на животните, ришите открили, че могат да поддържат добро здраве и да посрещнат предизвикателствата на природата. 

Йога асани и прана

Праната, жизнената енергия, която съответства на ки или чи от китайската медицина, прониква в цялото тяло, следвайки каналите, наречени нади, чрез които се поддържа дейността на всички клетки. Сковаността на тялото се дължи на блокиране на праната и впоследствие на натрупване на токсини. Когато праната възобнови своя ход, токсините се премахват от системата, като по този начин осигуряват добро здраве за цялото тяло. Когато тялото стане по-гъвкаво, пози, които до този момент са изглеждали невъзможни, стават лесни за изпълнение и по този начин се постига една уравновесеност и елегантност на движенията. Когато количеството прана се увеличи в голяма степен, тялото само заема определени пози и спонтанно се получават асани, мудри и пранаяма.

Йога асаните и връзката между тялото и ума

Умът и тялото не съществуват отделно едно от друго, въпреки че хората имат склонност да мислят и действат по такъв начин. Грубата форма на ума е тялото, а фината форма на тялото е умът. Практикуването на асани ги интегрира и хармонизира. И тялото, и умът носят в себе си напрежения, "възли". На всеки ментален възел съответства и физически, мускулен възел и обратното. Целта на асаните е да се освободят тези възли. Асаните облекчават менталните напрежения, като им въздействат на физическо ниво, т. е. действат соматопсихически, от тялото към ума. Добре избраният комплекс от асани, комбиниран с пранаяма, шаткарми, медитация и йога нидра, може много да помогне за елиминиране на тези възли, атакувайки ги и от ментално, и от физическо ниво. Резултатът е освобождаване на скритата енергия- тялото се изпълва с жизненост и сила, умът олеква и става съзидателен, уравновесен и изпълнен с радост и ставаме все по-уверени във всички области на живота.

Йога асани и физически упражнения

Йога асаните често се смятат като форма на упражнение. Те не са упражнения, а техники, които поставят физическото тяло в определени пози, които допринасят за развитието на способността за осъзнаване, релаксация, съсредоточаване и медитация. При асаните няма пренапрягане и натрупване на млечна киселина в мускулите, което води до умора и муслулна треска. При йога асаните целта е стабилността и неподвижността на мускулите, докато при физическите упражнения е движението им. При бавното движение мускулите се напрягат и разтягат само толкова, колкото е необходимо и се тренира издържливостта им, не се уморяват и имат повече енергия. Разбира се тази стабилност и издържливост на мускулите не може да се постигне веднага и в началото ще има усещане за напрежение и ускоряване на сърдечния ритъм. Но ако постепенно се развие силна основа, практикуването на по-сложни асани става лесно и правилно и може да се постигнат желаните резултати. 

При бавно и осъзнато изпълнение на асаните се постига умствен контрол. Целта на практикуването на асаните е чрез поддържане на постоянно положение, тялото и ума на йогина стават относително независими от контрастни психични въздействия. 

Свами Сатянанда Сарасвати: „При изпълнение по-важно е как навлизаме в дадена асана и как задържаме в нея, отколкото техническото съвършенство на формата, която може би сме в състояние да задържим, докато сме в позата. Главното е да използваме асаната като преносител за насочване на праната (жизнената енергия) към онази част на тялото, която се стремим да подобрим или излекуваме. Лечебното въздействие идва от прана (енергията) а не от самата асана. За да навлезе праната в тялото се изисква свързване на дишането с позата. Навлизането и оставането в една асана с концентрация върху дъха е много по-въздействаща практика, отколкото съсредоточаването върху телесната техника. Този тип изпълнение изисква да се движим с прана, което означава да сме съсредоточили вниманието си върху свободния поток на енергия, а не върху насилственото задържане в определена поза. Статичността на тялото трябва да дойде в резултат на освобождаване от напрежението, а не чрез изкуствено задържане на дадена асана. Много по-важно е как изпълняваме дадена асана, отколкото коя конкретно асана правим. Правилно избрана асана изпълнена по погрешен начин няма да бъде полезна.“

Съществуват няколко основни групи асани:

Асаните могат също да се групират и според начина по който се изпълняват. Те могат да бъдат динамични или статични. Динамичните асани не са непременно асани, които се изпълняват бързо, но са такива при които има непрекъснато движение. Отсъства задържане в крайна поза. Обикновено при такова изпълнение вниманието се насочва към физическото движение или към синхрона между движението и дъха. Статичните асани, са със задържане на крайна поза, в която вниманието може да остане с усещанията във физическото тяло (места на разтягане, места на отпускане, мускули, които са активни и т.н.), или да премине към наблюдение на движението на праната на по-финно ниво или към задържане на вниманието в определени енергийни центрове (чакри) с цел да се активира праната в тази точка.

Всяка асана има различна степен на сложност, всяка група или отделна асана имат влияние върху различните нива на съществуване - физическо, умствено, емоционално, енергийно. Като цяло асаните силно енергетизират и развиват потенциала на човешката личност. В йога се смята, че чрез асаните може да се моделира характера, самооценката, менталните модели на индивида. Чрез определени асани може да се въздейства върху чувство на интровертност, необщителнст, с други асани, на прекалена активност или на тревожност, на гняв и т.н., защото човек е единно цяло, в което физическото тяло, енергийното тяло, ума и емоциите са неразривно свързани и взаимодействащи по между си.

Научни разработки доказват, че редовното практикуване на асани предотвратява болести, лекува психо-соматични заболявания и стрес.

13.10.2013