Зала Ом | Йога в центъра на София

Разбиране за ума според йога

Основно по статията „Разбиране за ума според йога” от Свами Ниранджанананда Сарасвати, списание „Йогамаг” (yogamag), ноември 1995 г.

Съвременната наука и психология разглеждат ума като съставен от 3 части – съзнателен, подсъзнателен и несъзнателен и се правят опити психологичните процеси да се обясняват с физиологични процеси. В повечето случаи ние се идентифицираме с нашите мисли и умове. Йога разглежда умът само като един аспект от човешката личност. Но в древните текстове е казано, че човек не е ума, не е и емоциите, а е нещо много по-голямо и могъщо. Йога възприема трансцеденталното съзнание като основа, от която е произлезло всичко. Тоталното поле на съзнанието, четана, обхваща както непроявената, така и проявената реалност. Думата „четана” означава това, което осъзнава и знае че съществува, което е съзнателно за самото себе си. На български език четана означава съзнание. Четана е самопросветлеността, самоосъзнаването на Пуруша от философията на Смкхя и Брахман от философията на Веданта. Тази самопросветлена природа, която е както видима, така и невидима, се класифицира още веднъж и според опитностите, които добива по време на еволюцията си.

Първият аспект, първото проявление на съзнанието, е наречено джагрити – осъзнаване за взаимодействието между съзнанието и проявеният свят на имена, форми и идеи. Това е състоянието на джагрити, което се превежда като будност и грубо отговаря на психологическия термин „съзнателен ум”, който е различен за всяка личност. Аз знам, че мисля, и аз знам, че мисля за точно определено нещо. Аз знам, че чуствам и аз съзнавам какво чуствам. Аз знам, че правя нещо и осъзнавам действието си. Това е да си осъзнат за собствение си действия, взаимоотношения, мисли и поведение, както с индивидуалният Аз, така и с Космичното съзнание.

Следващият етап на проявление на съзнанието е известен като свапна, подсъзнание - състояние, в което осъзнаваме две различни измерения по едно и също време. Преживяване, което сме добили в будно състояние се вижда в непроявеното измерение на вътрешния екран. Така в състоянието на свапна, превеждано като фантазия, има осъзнаване едновременно на проявеното и непроявеното, на грубия и на финия свят, които са в хармония по между си. Това състояние на съзнанието е медитативно състояние. По време на сън не преживяваме състоянието на свапна. Когато съзнанието се отдели от проявения свят, в състоянието на свапна се установява концентрация върху съдържанието на ума. Свапна е близко състояние на психологическия термин „подсъзнателен ум” , който е различен за всяка личност и е източник на инстинктивните импулси и който координира, активизира и синхронизира различни системи и органи в тялото, подтиква ни към действия и оперира в мечтателната осъзнатост. Дисбаланса в подсъзнателният ум води до дисбаланс в тялото. Йога техниките за релаксация, пратяхара (например йога нидра), концентрация и медитация спомагат за освобождаване на напрежението в подсъзнанието.

Следващият етап на проявление на съзнанието е нидра, липса на осъзнаване за проявения свят, където вниманието е оттеглено навътре, за да се види непроявеното. Когато се вижда непроявеното, няма директно възприятие и това е състоянието на нидра, което в йога се нарича шуния – небитие или празнота. Изживяването на тази шуния или нидра е също друго състояние на медитация. Състоянието на нидра грубо отговаря на психологическия термин „несъзнателен ум” или както го нарича Карл Юнг „колективно несъзнавано”, който е общ за всички личности. Може да се илюстрира с аналогията за острови, които само привидно са отделени, защото реално те са свързани чрез морското дъно – именно това дъно е несъзнателният ум. Той е резервоара на всички архетипи и кармите на всички предшественици. Несъзнателното е чертежа, матрицата на миналото и бъдещето, и то ни свързва с всички останали същества. На това ниво всички сме едно цяло, също и като дух сме едно и също. На съвременен език може да се каже още, че тази информация се съдържа във всяка днк-молекула.

Следващото ниво на съзнанието е турия, състоянието да си напълно осъзнат за цялостното, тоталното поле на съзнанието, свръхсъзнание, което включва другите 3 нива, и отвъд тях. Това е състоянието на турия, където се изживява самопросветлеността на четана, тоталната съзнателност, където си наблюдател, драща, на минало, настояще и бъдеще. Тоталната осъзнатост е целта в йога. Осъзнатостта означава засилване на всички заложени качества на личността и готовност за промяна или действие в необходимата насока. Този свръхсъзнателен ум е достъпен за всички гении и е общ за всички хора, но малко могат да го осъзнаят. Той е източникът на интуитивното познание. Може да се направи аналогия с ползване на интернет, но тук тоталното познание, цялата истина е достъпна. Свръхсъзнанието е активно при дълбок сън и дълбока медитация. Дори и от йогийска гледна точка, когато говорим за четирите състояния на ума (джагрити, свапна, нидра и турия), те са само състояния на по-висшия ум, защото самият той съдържа в себе си това голямо разнообразие от преживявания. Истинската реалност е едно вечно, всезнаещо, разширяващо се и всепроникващо съзнание. Това съзнание е комбинация от 3 качества: все-знание; все-можене и все-присъствие. Първият етап на проявлението му е всезнанието, Махат, супер интелигентност. Умът е само средство на това проявление и е свързан както с източника си, така и с външния свят. По този начин ума има както чист (по-висш) аспект, така и нечист (по-нисш) аспект.

Според Ведната, функциите на проявения ум са известни като вътрешен инструмент, антаркарана, който има 4 части:

07.04.2014