Зала Ом | Йога в центъра на София

Мантрата Ом - универсалният първичен звук

Със своята теория за относителността, Алберт Айнщайн преоткрива истината установена преди хилядолетия от йога, като твърди че материята и енергията са две проявления на една и съща всеобща субстанция. Тази субстанция е една първична енергия или вибрация, от която всичко е съставено. Тантра и йога отиват още по-далеч, като разкриват, че енергията е проявление на съзнанието, т.е. първичната основа на всичко е съзнанието. Първата форма на проявление на универсалното съзнание е звука и това става с помощта на енергията (праната). Всичко във вселената вибрира - трепти в спектъра на енергията с определени честоти. От атомите и електроните и другите елементарни частици, до планетите и галактиките всичко се движи, трепти, което поражда звуци в различните вибрационни области - физически звуци, които ние чуваме и други, които не можем да чуем. Има хиляди звуци във Вселената, но универсалния звук е ОМ. Счита се, че ОМ произлиза от АУМ. Произнесена по определен начин АУМ обхваща целия звуков вибрационен регистър. ОМ е космическият творящ звук – цялата вселена е проявление на този първичен звук и в часа на разпадане, всичо оново ще се превърне в ОМ. Тук е аналогията със съвременната теория за големия взрив.

Библейския еквивалент е АМИН, или АМЕН. Това е Словото, като според първа глава от евангелието на Йоан: 

"В началото беше словото ... и всичко, което стана, чрез него е станало, и нищо от това, което е станало, без него не е станало".

Мислите също са трептене на психическата енергия с различна честота. 

Звука е един от най-добрите средства за пренасяне на енергия и на фино ниво. Мантра означава звук, който освобождава съзнанието. Мантрите са звуци или комбинация от звуци, които въздействат положително на тялото и ума чрез вибрациите на звуковите вълни. Може да имат или да нямат значение като думи, важното е, че те въздействат, дори и без да знаете какво означават. Мантрите са осъзнати от ришите (мъдреци) и духовните учители в състояния на дълбока медитация и са проявления на трансцеденталното съзнание под формата на звуци. Мантрите са записани на Санскрит, който се счита за чист език и е основният език, от който са се развили всички езици.

Науката вече е доказала въздействието на музиката и речта върху психиката. 

Звуците могат да имат както конструктивно въздействие, така и разрушителен ефект. Мантрите не са религиозни формули и научно е доказано тяхното въздействие чрез апаратура, която измерва състоянието на органите и нервната система. В България също са правени експерименти. Японският учен Масару Емото изследва въздействието на звуците върху водата и храната. Тъй като 60-80% от тялото ни е вода, звуците имат пряко въздействие върху нашето състояние и здраве. Мантрата ОМ създава вибрации, които действат положително на тялото, ума и психиката. От научна гледна точка, Ом усилва алфа вълните на мозъка, характерни за състояние на релаксация и намалява бета вълните, характени за състояние на мобилизация и стрес. Произнасянето на трите хармонизиращи звука А-У-М ни настройва на клетъчна вибрация, възстановява, обновява и интегрира тялото и ума. Накратко тази комбинация от звуци създава оптималните условия, за да бъде активиран оздравителният процес в системата тяло-ум. Пее се по 3 пъти в началото и в края на практиката за успокояване и хармонизиране – вътрешно и външно - с другите хора и околната среда. Повишава се степента на вътрешното осъзнаване, ставаме по-съсредоточени, спокойни и благородни.

Всеки звук който произнасяме резонира (наслагва се) в конкретни части на тялото, ума и енергията ни като цяло, които имат същата честота. 

Мантрите са звуци със специфични честоти, които трептят в различните измерения на личността и йогите са идентифицирали всеки звук със съответният психичен център (чакра). Мантрата Ом е първичният (семенен) звук на последните и най-висши чакри при човека - агия чакра (висшият интелект, интуицията) и сахасрара чакра (единението на индивидуалният аз с универсалното съзнание). Мантрата Ом символизира четирите състояния на съзнанието – съзнателно (будно), подсъзнателно, несъзнавано (сънуване и дълбок сън) и свръхсъзнание (отвъд тях).

05.11.2013