Зала Ом | Йога в центъра на София

За йога

ГРУПОВИТЕ ЗАНИМАНИЯ СА ВРЕМЕННО ТРАНСФОРМИРАНИ В

"ЙОГА У ДОМА - ЧРЕЗ ОНЛАЙН ВРЪЗКА"

ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ, моля, свържете се ПРЕДВАРИТЕЛНО с мен на тел. 0878 312 733

ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗАНИМАНИЯ са в два формата:

- С ПОСЕЩЕНИЕ У ДОМА ИЛИ В СТУДИО

- У ДОМА ЧРЕЗ ОНЛАЙН ВРЪЗКАЙога е обширно понятие, което включва различни традиции, системи и практики. Също както в медицината и другите науки, и в йога има различни отрасли и форми на специализация. Някои хора се занимават изключително много с тялото и стават експерти във физическите пози. Други усъвършенстват само медитацията. Днес, в света на йога се натъкваме на инструктори и учители по йога, преподаващи части от йога - онова което са опознали от нея. Но в действителност учението йога се отнася към  цялостното развитие на човешката личност. И това е традицията на Бихарската йога школа, или Сатянанда йога. Тя е течение, което има интегриран подход. Тя развива и обединява всички измерения на човека. Свами Ниранджанананда Сарасвати.

Какво е Сатянанда йога?

Сатянанда йога носи името на свами Сатянанда Сарасвати, като резултат от многостранната му дейност за разпространяване на йога и уникалният му принос за осъвременяване на древните практики.

Тя се основава върху философските системи Тантра, Самкхия и Веданта. Наричат я още интегрална йога, защото включва практиките и методите на традиционните разновидности на йога - хата, раджа, карма, мантра, крийя, бхакти. Характелно за нея е, че насочва вниманието не само върху физическото тяло, но и към цялостно развитие и хармонизиране на всички аспекти на човешката личност.

Практиките и методите на Сатянанда йога за добро физическо, умствено и емоционално здраве са подходящи и приложими за хора от всички националности. Тя е международно призната и прилагана заради систематичната и постепенна методология, съобразената с нуждите на съвременния човек и е предназначена за хора от всички социални групи, възрасти, здравословно състояние.Класически видове йога

ХАТХА ЙОГА

Хатха йога – пътят на балансиране на жизнената (физическата) енергия и умствената енергия. Според йогите живота в нашето тяло се поддържа от тези потоци енергия и когато те са в пълно равновесие, се радваме на отлично здраве и възможност за еволюционно развитие. Думата хатха е съставена от две срички – „Ха“ (слънце), което олицетворява жизнената енергия - праната, а „Тха“ (луна), което е умствената енергия. От сливането на двете думи се получава термина Хатха йога, чийто смисъл е хармонично равновесие и контрол на двете енергии. За да се получи пробуждане на по-висши нива – еволюция на съзнанието, трябва да има сливане на тези две сили. Процесът се нарича Хатха йога, като тя е катализатора, пробуждащ тези две енергии, ръководещи живота. Основните техники на Хатха йога са физическите пози (асани), хранителният режим, прочистващи и детоксикиращи техники (шаткарми), практики за увеличаване на жизнената енергия (пранаяма), техники за насочване на психо-физиологична енергия (мудри и бандхи). Тези практики хармонизират и прочистват тялото и енергийните потоци, фокусират ума в подготовка за по-напреднали техники, настройват човешката личност към по-фини нива и така водят до по-високи нива на осъзнаване и медитация. Хатха йога е описана в няколко класически древни писания, основните от които са Хатха йога прадипика (Hatha Yoga Pradipika) и Гхеранд самхита. Книгата "Асана, пранаяма, мудра, бандха" от свами Сатянанда Сарасвати е получила международно признание като един от най-систематизираните съвременни наръчници по йога и от скоро е издадена и на български език.РАДЖА ЙОГА

Основоположник на системата раджа йога се счита мъдрецът Патанджали, който обобщава натрупаният опит и го предава по уникален начин в творбата си „Йога сутри“. В нея йога се описва като система от осем етапа или Аштанга йога („ашт“ - осем и „анга“ - степен, ниво, да не се бърка с името на новопоявилата се в съвремието ни школа). Раджа йога е цялостна система, чрез която се усъвършенства поведението и личността на човека чрез практиките на ямите (въздържания) и ниямите (самоконтрол); постигане на физическо здарве и жизненост чрез асани (физически пози) и пранаями (дихателни техники); управление на умствени и емоционални комфликти и развиване на осъзнатост и концентрация чрез пратяхара (оттегляне на ума от сетивата и насочване към вътрешните сетива) и дхарана (концентрация на мисълта); и развиване на творческият аспект на съзнанието за осъзнаване на универсалната, трансцеденталната реалност чрез: дхяна (медитация - задържане на насочената мисъл) и самадхи (сливане с космическото съзнание, наричано самореализация или просветление). Подробно описание на тази система е дадено от свами Сатянанда Сарасвати в книгата „Четири книги за свободата“ с коментари върху „Йога сутри“ (Four Chapters on Freedom).КАРМА ЙОГА - Йога на осъзнатото действие

Карма йога не е техника; тя е начин на мислене и отношение към действеността в живота. Тя е йога на действието, като това е действие извършвано по специфичен начин. Думата „карма“ произлиза от сатскритския корен „кри“ („да извърша” или „да направя”) и означава „действие”, но карма е и резултатът от нашите действия – жънем това, което сме посяли. „Карма“ в съчетание с „йога“ означава, че действието се извършва с медитативно осъзнаване. Карма йога е система, която развива имунитет срещу негативните и първосигнални реакции в нашите действия. Тази осъзнатост за действията ни води до по-голяма способност за управляване на обвързаностите на ума под формата на желания, амбиции, его и други личностни комплекси. Променя се отношението към изявата ни в света – стремежа е всяко наше действие да е освободено от егоистични мотиви, да се прави с отдаденост и непривързаност към резултата, като влагаме най-доброто от себе си. Карма йога означава да развиваме позицията на Свидетеля в себе си – да се самонаблюдаваме и да развиваме позитивна и не-егоистична нагласа към света като по-този начин пречистваме вътрешната си същност и подобряваме ефективността и качеството на всичко, което правим. Целта на Карма йога е да се постигне освобождаване от оковите на кармата, която ограничава и спъва динамичната, творческа и градивна изява в живота. Нагласа на карма йогин може да се достигне чрез сева (безкористно, самоотвержено отношение във всички дейности), духа на която може да се възприеме чрез насоките на компетентен учител (в ашрам или гурукул- живот с гуру). Идеите на карма йога като средство за разширяване на човешката духовност са описани в книгите „Карма саняса” (Karma Sannyasa), „Осемнадесет вида йога в Бхагавад гита”, поредицата „Учения” от свами Сатянанда Сарасвати (Teachings) и поредицата „Йога садхана панорама” от свами Ниранджанананда Сарасвати (Yoga Sadhana Panorama).БХАКТИ ЙОГА - Йога на безусловната любов и служенето на висшата реалност.

Бхакти йога е пътеката на преданноста. Думата „бхакти“ произлиза от корена „бхаджа“, който означава „обичам, обожавам, предан съм“. Бхакти йога е пътека, при която емоциите и чувствата се насочват, за да се осъзнае свръхсъзнателната и божествена природа, която е заложена във всяко човешко същество. Бхакти е средство за доближаване до същноста на висшето съзнание и крайното сливане с него. Много хора я описват като йога на отдадеността и ѝ приписват религиозна насоченост, но всъщност чрез Бхакти йога е възможно да се преживее единството на целия живот и цялото мироздание. Бхакти йога е съсредоточеното отдаване на преданност, молитва, състрадание и служене за благото на другите. Бхакти йога се препоъчва за превръщане на негативните емоционални състояния в положителни и градивни чувства. Днес имаме огромна нужда от бхакти, защото много от проблемите на хората в западните общества са предизвикани от духовния недостиг в живота им. Етапите на Бхакти йога са: 1) медитация, за осъзнаване и насочване на емоционалната енергия; 2) мантри и киртани (групово пеене) за отваряне на сърцето; 3) идентифициране с източника на вдъхновение и живот, висшето съзнание; 4) изява на свръхсъзнателни човешки качества в ежедневието. Истинността и дълбочината на Бхакти йога могат да бъдат разбрани само чрез осъзнаване на преживяванията на единение, които са имали мъдреците и светците. Поредицата „Бхакти йога сагар” (Bhakti Yoga Sagar) от свами Сатянанда Сарасвати описва този процес на човешкото пътуване към божественото по кратък и ясен начин.